passief inkomen
passief inkomen

Wat is passief inkomen?

Steeds meer mensen zijn op zoek naar manieren om geld te verdienen. Passief inkomen is een methode om tijd vrij te maken, en onafhankelijk van tijd en locatie geld te verdienen. Het genereren van passief inkomen kan een route zijn naar financiële onafhankelijkheid of vrijheid.

Passief inkomen is helaas niet slapend rijk worden, want voor passief inkomen moet je vooraf investeren. En het is onzeker of de passieve inkomstenstroom succesvol wordt.

De definitie van passief inkomen

Passief inkomen is een inkomen dat onafhankelijk van tijd en locatie wordt gegenereerd. Passief inkomen is de winst op alle investeringen die eerder zijn gedaan in tijd, kennis, middelen en/of geld in bedrijven en/of financiële producten. Er is een risico dat de waarde van de passieve inkomstenbron verminderd of zelfs geheel verloren gaat.

Bij passief inkomen gaan altijd de (investerings)kosten voor de baten uit. Het inkomen ontstaat ook niet van de een op de andere dag. Je wordt niet slapend rijk van passief inkomen. Je verdient wel geld onafhankelijk van tijd en locatie, mits het passieve inkomen succesvol is.

Je hebt een lange termijn visie nodig om passief inkomen uit te bouwen tot een succes.

Het in stand houden van één of meerdere passieve inkomstenbronnen vraagt veel tijd, discipline en doorzettingsvermogen. Soms verlies je zelfs (een deel van) de waarde van je investeringen.

Dit is het geval bij een laag of negatief rendement. Het kan zijn dat je een periode of altijd verlies zal draaien op een passieve inkomstenstroom.

Het oprichten van je eigen online onderneming kan een route zijn naar één of meerdere passieve inkomstenbronnen. Maar, er zijn geen garanties tot succes.

Een voldoende mate van passief inkomen kan actief inkomen, zoals loondienst, vervangen. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel tijd, kennis, middelen, en geld je investeert. Je kan ook eenvoudig stoppen als je het klein houdt.

Wanneer je te veel investeert en er geen winst uithaalt, en stopt, is er sprake van verzonken kosten.

Ook kun je het bedrijf of financiële producten verkopen als er andere mogelijkheden, privé of zakelijk, zich aandienen. Verkoop van je bedrijf of financiële producten kan leiden tot financiële onafhankelijkheid.

Interesse in passief inkomen en financiële onafhankelijkheid groeit

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in één of meerdere passieve inkomstenbronnen. Veelal naast of ter vervanging van actief inkomen. De reden is dat men onafhankelijker en vrijer wil leven. Ontsnappen aan de rat race van het leven. Werken voor iedere rekening, en aan het eind van de maand bijna geen geld overhouden. Misschien heb je zelf geldzorgen, waardoor je op zoek bent naar alternatieve inkomstenrbonnen.

Het geheel ontsnappen aan de rat race wordt ook wel Financial Independence, Retire Early (FIRE) genoemd. Deze filosofie gaat ervan uit dat door slimme investeringen, vooral eerst veel en hard te werken, kritisch te zijn op uitgaven, en spaargeld te investeren in de financiële markt om zo passieve inkomstenstromen op te bouwen. Sommigen starten daarnaast een online onderneming om bij te verdienen.

Wil je meer weten over FIRE? Lees meer op Get Fired, waarop mijn studievriend Jelle en zijn vriendin Inge hun avonturen en ervaringen delen als ondernemer, investeerder, en digital nomads.

Het is belangrijk om tijdens je zoektocht naar passieve inkomstenbronnen je ogen en oren goed open te houden. Er worden veel beloftes gedaan. Maar uiteindelijk moet je zelf afwegen hoeveel waarde het toevoegt voor jou als persoon, als investeerder of als ondernemer. Voor niets gaat de zon op.

Let op! Er kunnen geen rechten of garanties ontleend worden aan wat is geschreven of geadviseerd.

Hulp nodig bij het genereren van passief inkomen?

Ben je geïnteresseerd in het hebben van één of meerdere passieve inkomstenstromen?

Actief inkomen en Passief inkomen

Actief inkomen is inkomen dat wordt verdiend op basis van uren inzet, al dan niet op locatie, tegen een vooraf afgesproken vergoeding voor de gemaakte arbeidsuren of afgeronde taak of project.

Passief inkomen wordt verdiend onafhankelijk van tijd en locatie, maar vraagt een investering voorafgaand aan de potentiële inkomsten. Ook is er een risico dat je passief inkomen of investering minder waard wordt of zelfs verloren gaat. Dit risico is bij actief inkomen minder, zeker wanneer je een vast dienstverband hebt.

De hoogte van het actieve inkomen, zoals salaris, wordt bepaald op basis van onderhandeling of collectieve arbeidsovereenkomsten, wat de markt biedt, ervaring en hoeveel tijd er nodig is om het werk uit te voeren. Dit wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of contract tussen werkgever en werknemer.

De grootste verschillen tussen passief inkomen en actief inkomen zijn:

 • Eigenaarschap: je bent eigenaar over je passieve inkomstenbron. Je bepaalt zelf waarom, waarin, hoeveel en wanneer je investeert;
 • Moment van transactie: passieve inkomsten worden onafhankelijk van tijd en locatie verdiend. Voor actieve inkomsten worden uren inzet verwacht, waar loon tegenover staat. Soms moet je aanwezig zijn op een locatie om dit werk uit te voeren;
 • Mogelijkheid tot schaalbaarheid: passieve inkomstenbronnen kunnen oneindig zijn, want ze zijn toegankelijk 24/7 en wereldwijd. Hierdoor kan passief inkomen mogelijk jouw actieve inkomen aanvullen of vervangen. Voor actief inkomen moet je wakker zijn, gemotiveerd, en geen andere zaken aan je hoofd. Anders verdien je geen inkomen. Een bron van passief inkomen maakt jouw actieve inzet onnodig. De inkomstenbron moet voldoende groot zijn om in de levensstandaard te voorzien.

Het is een mythe dat passief inkomen een vorm van gratis geld is. Ook word je niet slapend rijk van passief inkomen. Passief inkomen vraagt om actieve aandacht en investeringen van tijd, kennis, middelen en geld. Zonder deze combinatie van investeringen zullen er nooit passieve inkomsten gegenereerd worden.

Echt passief inkomen zonder een eerdere investering bestaat dus niet. Wel bestaat de mogelijkheid, zeker sinds de komst van het internet, om vrijer, goedkoper, eenvoudiger, en onafhankelijker van tijd en locatie inkomen te genereren.

Een webwinkel is 24/7 en wereldwijd geopend. Daarnaast kun je een website relatief goedkoop hosten. Ook door gebruik te maken van (gratis) sociale media, zou je jouw bestaande middelen, zoals een smartphone, toegang tot internet, en tijd kunnen inzetten om online passief inkomen te verdienen.

Als je eenmaal één passieve inkomstenbron hebt opgezet kun je diezelfde of meerdere passieve inkomstenstromen starten en opschalen door optimalisatie, adverteren, delegeren, uitbesteden, automatiseren, en/of diversificeren. Maar voordat het zover is, is er een lange weg te gaan.

Een middenweg tussen passief inkomen en actief inkomen zou freelancen kunnen zijn. Een freelancer bepaalt zelf de tijd, en vaak ook de locatie waar te werken. Digital nomads doen dit veel met een backpack en laptop in het buitenland. Zij kunnen zelfs werken in een andere tijdzone voor Nederlandse bedrijven.

Het is belangrijk als freelancer een goed netwerk te hebben, zodat je inkomsten blijft genereren om in je levensstandaard te kunnen voorzien om ook goede keuzes te blijven maken om onafhankelijk te blijven als individu.

Passief inkomen en residueel inkomen

Residueel inkomen is inkomsten dat wordt gegenereerd op basis van werk dat al heeft plaatsgevonden en geen actieve tijdsinvestering meer vraagt. Residueel inkomen is dus een vorm van passief inkomen.

Denk bijvoorbeeld aan copyrights, patenten en auteursrechten. Hieruit komen royalties, een vergoeding per verkoop of afname. Ook dividend in een onderneming, waar de aandeelhouder geen actieve rol in heeft, is een residuele en dus passieve inkomstenbron.

Alle vormen van residueel inkomen zijn dus passief inkomen, maar niet alle vormen van passief inkomen zijn residueel. Dit is afhankelijk van de mate van continue en actieve betrokkenheid bij het genereren van de inkomsten om de inkomstenbron in stand te houden.

Je kunt bijvoorbeeld ook passief inkomen genereren uit aandelen, maar hier nog steeds veel tijd, kennis en energie voor insteken om dit dagelijks te monitoren en te handelen.

Passief Inkomen residueel inkomen

Vier type investeringen voorafgaand om passief inkomen te kunnen genereren

Om passief inkomen te kunnen genereren is er een combinatie van vier type investeringen nodig:

 1. Tijd: je hebt tijd nodig voorafgaand aan het genereren van passief inkomen. Bijvoorbeeld om een bedrijf op te zetten, financiële analyses te doen, of om een nieuwe vaardigheid aan te leren;
 2. Kennis: als je geen kennis hebt over het genereren van passief inkomen of een onderneming opstarten en opschalen, dan zal je eerst deze kennis op moeten doen. Gelukkig kun je veel (gratis) leren gaandeweg en online. Die kennis gaat nooit verloren en is ook geld waard voor een actieve inkomstenbron;
 3. Middelen: je hebt middelen, zoals een computer, telefoon, en toegang tot internet nodig om passief inkomen te kunnen genereren. Het hebben van een sterk netwerk kan je helpen bij de groei van je passieve inkomstenstroom;
 4. Geld: je hebt geld nodig om bijvoorbeeld aandelen te kopen, maar ook om iemand in te huren die effectiever en efficiënter is, of om je website te maken en onderhouden. Ook advertenties kosten geld om nieuwe klanten te werven. Ook moet je investeren in nieuwe middelen om efficiënter en effectiever te zijn als ondernemer.

Twee bronnen van passief inkomen genereren

Er zijn twee type bronnen van passief inkomen:

 1. Passief inkomen uit financiële producten: Je kunt passief inkomen verdienen door te beleggen op de financiële markt. Er wordt geen actieve tijdsinvestering gevraagd. Echter heb je volume, geld, en kennis nodig om goede investeringsafwegingen te maken. Sommige vormen, zoals daghandelen, en vastgoed in eigen beheer kunnen veel tijd vragen van een investeerder. Uiteraard wanneer je directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent van jouw onderneming, kost het beheren van deze investering tijd.
 2. Passief inkomen uit bedrijven en merken: door een eigen bedrijf of merk op te richten kunnen passieve inkomsten gegenereerd worden. Dit zijn inkomsten die los staan van tijd en locatie, waardoor je zelf bepaalt waar, waarin, wanneer en hoeveel je investeert. Ook kun je taken uitbesteden, waardoor je minder of zelfs niet actief betrokken bent bij de onderneming of kunt opschalen.

Beide type passieve inkomstenbronnen kunnen gecombineerd worden door dezelfde persoon of onderneming.

Passief inkomen genereren uit financiële producten

Passief inkomen uit financiële producten zijn investeringen gedaan in beursgenoteerde bedrijven, fondsen, obligaties, leningen, onroerend goed. Maar ook cryptovaluta is tegenwoordig een financieel product, omdat het vrij verhandelbaar is op een financiële markt.

Het passieve inkomen uit financiële producten kan gegenereerd worden op twee manieren:

 1. Inkomsten uit boek- of (koers)winst: een aandeel stijgt in waarde (maar kan ook dalen in waarde);
 2. Inkomsten door eigendom: bijvoorbeeld rente, dividend of huurinkomsten.

Passief inkomen genereren uit boek- of koerswinst van financiële producten

Door uitgebreide analyse, zou je in potentie waardevolle aandelen kunnen inkopen. Het vraagt om vertrouwen in een waargenomen waarde, dus prijsstijging van de onderneming of fonds, waardoor je dividend kunt verdienen en de koerswinst (met rendement) kunt verkopen.

Dit kan een visie op de lange termijn zijn, maar ook kan er dagelijks gehandeld worden. Echter, is wel een groot volume, en dus vaak veel geld vereist om dit winstgevend te maken ten opzichte van de transactiekosten.

Je kunt het vermogen en absolute inkomen uit de financiële markt vergroten door gebruik te maken van compound (samengestelde) interest, waarbij je je passieve inkomsten herinvesteert in de financiële markten.

Door te investeren in verschillende markten en financiële producten kun je risico’s verspreiden. Hierdoor wordt het gemiddelde rendement ook vaak lager, maar stabieler.

Let op: je investeringen kunnen ook minder waard worden, waardoor je een negatief rendement hebt. Aan dit artikel kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.

Passief inkomen genereren uit financiële producten

Wanneer je eigenaar bent van een aandeel van een onderneming, lening, contract, of vastgoed, ben je in staat hierover inkomsten te krijgen. Hierbij kun je denken aan:

 • Dividend: winstuitkering per aandeel door een bedrijf;
 • Interest of rente: rentevergoeding over een obligatie, hypotheek, of lening;
 • Huurinkomsten: verhuren van een woning, auto, middelen, of advertentieplek.

De beleggingen op de financiële markt waar passief inkomen uit gegenereerd kan worden zijn:

 • Fondsen of ETF’s: een investering in een aandeel van een fonds dat meerdere investeringen beheerd en verspreid;
 • Spaardeposito’s: een spaarrekening bij een bank;
 • Pensioenen: die je opbouwt bij bijvoorbeeld ABP;
 • Individuele (dividend)aandelen: zoals verhandeld op de AEX, NASDAQ of Dow Jones. Niet alle anderen keren dividend uit aan aandeelhouders;
 • Obligaties: leningen aan overheden en bedrijven;
 • Commodity: zoals edelmetalen, agrarische producten, en dergelijken;
 • Crowdfunding leningen: peer-to-peer leningen van bedrijven en individuen;
 • Onroerend goed: bijvoorbeeld kavels, appartementen en (vakantie)huizen;
 • Cryptovaluta en NFT’s: zoals Bitcoin en Ethereum (let op: hoog risico);

Let op: de meeste financiële investeringen vragen weinig aandacht. Echter, sommige financiële investeringen vragen kennis, ervaring, en inzicht. Ook kan er een risico zijn dat de waarde van je investeringen minder wordt of in zijn geheel verliest.

Passief inkomen genereren uit bedrijven en merken

Door een bedrijf of merk op te richten kun je passieve inkomsten genereren. Echter, wanneer je veel in je bedrijf werkzaam bent, zijn de inkomsten niet echt passief te noemen.

Wanneer je gemakkelijk een periode afstand kunt nemen, minimale inspanning wordt verwacht en de inkomsten blijven binnenkomen of groeien, dan is er sprake van passieve inkomsten.

Een bedrijf of merk kun je tegenwoordig relatief eenvoudig online opzetten. Hierdoor kun je online verdienmodellen inzetten om passief inkomen te genereren. Hierbij kun je denken aan de volgende zaken die je als ondernemer kunt aanbieden:

 • Goederen of diensten verkopen of verhuren: klanten betalen voor het eigendom of gebruik van goederen of diensten. Dit zijn bijvoorbeeld abonnementen, verkoop van software, auto- of vakantiehuisverhuur;
 • Content en netwerken: met content en online kanalen kunnen veel mensen (online) worden bereikt. Met name voor adverteerders is dit een aantrekkelijke optie om op jouw kanalen gebruik te maken van jouw netwerk. Ook kun je eigen goederen of diensten verkopen of in een abonnement aanbieden via dit kanaal. Denk hierbij aan een YouTube kanaal of Instagram.
 • Intellectueel eigendom: denk bijvoorbeeld aan muziek, foto’s, video’s, patenten, of een boek waar je inkomsten (royalties) mee kunt verdienen.

Je kan zelf het gezicht van het merk of bedrijf zijn, door bijvoorbeeld content te maken en te publiceren op kanalen. Dit wordt personal branding genoemd. Je kan ook zelf producten of diensten maken, aanschaffen en verkopen, toegang verlenen tot content (een abonnement) of verhuren.

Voordat je een bedrijf of merk bouwt moet je goed weten wie je doelgroep is en welke behoeftes zij hebben. Zo kun je passende adverteerders en sponsoren selecteren en/of goederen, diensten en content verkopen die de doelgroep aanspreekt.

Bedrijven kunnen verdienmodellen gebruiken die passief inkomen genereren stimuleren.

 • Verkoop en verhuur van (toegang tot) goederen, diensten, of content: dit resulteert in omzet. Denk bijvoorbeeld aan online verkopen van merchandise, eigen ontworpen T-shirts en abonnementen op software en exclusieve toegang tot content op platforms of een website die jij in eigen beheer hebt;
 • Advertenties, sponsoren, en commissies: een organisatie betaalt een vast bedrag of een percentage van de omzet in ruil voor een promotie met jouw/hun content op jouw en/of hun kanaal (social media of website);
 • Donaties: je vraagt je netwerk via je kanalen om te doneren. Dit is bijvoorbeeld populair onder streamers, influencers en content makers. Dit kan ook een vaste, maandelijkse donatie zijn. Je geeft bijvoorbeeld toegang tot exclusieve content. Dit lijkt op dienstverlening, maar is gebruiker-gedreven, en niet ondernemer of adverteerder gedreven;
 • Royalties: je ontvangt inkomsten ter vergoeding van bijvoorbeeld een geschreven boek, muziek, of foto- en videomateriaal.

Passieve inkomsten genereren uit een bedrijf of merk vraagt om een planmatige, experimentele, open, creatieve en stapsgewijze aanpak om het risico te beperken en de doelgroep te leren kennen en hierop uit te bouwen. Ook om nieuwe (onbekende) investeringen te doen. Deze investeringen kunnen op de lange termijn lonen.

Het herinvesteren van passief inkomen je onderneming wordt ook wel groeien op cashflow genoemd.

Uiteraard kun je na het opzetten van de onderneming, het bedrijf ook verkopen. Dit levert ook eenmalig een winst op. Dit geld kun je herinvesteren in andere passieve inkomsten.

Risico’s van passief inkomen genereren

De keuze voor passief inkomen is het afwegen van de tijd en het risico van alle investeringen (tijd, kennis, middelen, geld) tegenover de potentiële inkomsten. Het grootste risico dat je neemt is dat (een deel van) alle investeringen verloren gaan. Maar zo zwart-wit is het vaak niet.

Een passieve inkomstenbron opbouwen heb je zelf in de hand. Je bepaalt zelf hoeveel je investeert en wanneer je je investeringen stopzet. Alleen is dit afhankelijk van de juiste besluitvorming, timing, en keuzes. Op deze factoren heb je niet altijd direct invloed.

Het grootste risico dat je neemt is dat je onvoldoende ingelezen bent en lukraak investeringen doet en cursussen volgt waarvan jij nu niet weet welke waarde het toevoegt aan jou als persoon of aan je bedrijf. Nu en in de toekomst.

De economische waarde op het moment van investeren en desinvesteren kan verschillen. Hierdoor kan je onderneming of financiële product minder waard worden. Ook kan het rendement lager zijn dan verwacht. Dit wordt ook wel ondernemersrisico genoemd.

Een ander risico dat je neemt ontstaat bij de keuzes die je hebt als ondernemer en investeerder. Dit zijn opportuniteitskosten of alternatieve kosten, en verzonken kosten. Bijvoorbeeld wanneer een andere persoon of onderneming effectiever en efficiënter is in het uitvoeren van werkzaamheden door meer kennis en ervaring. Denk bijvoorbeeld aan het maken van jouw bedrijfswebsite.

Wanneer je blijft investeren en geloven in een idee dat niet aanslaat, is er sprake van verzonken kosten. Dit komt omdat je bevooroordeeld bent voor je eigen idee en blijft investeren.

Denk bijvoorbeeld aan Dragons Den of Het Beste Idee van Nederland waar mensen soms ideeën presenteren en geld hebben geïnvesteerd zonder te vragen aan de doelgroep of zij op dit idee of concept zitten te wachten.

De kracht van ondernemen is ook weten wanneer je moet stoppen. Je moet goed kunnen aanvoelen en blijven experimenteren wat de behoeftes zijn van de doelgroep. Wanneer je dit niet scherp hebt wanneer de potentiële groep te klein is, zal de onderneming niet succesvol worden.

Een potentiële verkoop van de onderneming hoeft niet altijd dezelfde waarde op te brengen als de totaal gemaakte investeringen. Zorg er dus voor dat een passieve inkomstenbron niet continu meer externe (financiële) middelen en extreem veel tijd nodig heeft, maar zorg ervoor dat het zichzelf draaiende kan houden.

De gemaakte investeringen gaan verloren bij stopzetting van de onderneming. Bouw dus altijd langzaam en rustig op. Blijf experimenteren en in gesprek gaan met je doelgroep voor je onderneming, idee, of merk.

Op financiële markten kan jouw winst snel stijgen, maar nog sneller verdampen. Hier worden geen garanties gegeven tot succes. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst, is de slogan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het is dus belangrijk dat je investeert met geld dat je kunt missen, waardoor je niet hoeft in te leveren op je levensstandaard.

Idealiter zijn de risico’s van passief inkomen dus niet groter dan de gemaakte investeringen. Voor jou als ondernemer is het belangrijk om goede juridische afspraken te maken zodat je geen grote (persoonlijke) risico’s neemt.

Echter, investeringen in je bedrijf en op de financiële markt resulteert ook in nieuwe kennis en ervaring. Dit is in je leven en als actieve inkomstenbron óók waardevol. Gebruik je ondernemerskennis en -vaardigheden wanneer je jezelf verkoopt als freelancer of tijdens een sollicitatie.

Conclusie

Passief inkomen genereren vraagt discipline en een investering vooraf van tijd, kennis, middelen en geld. Zonder dat je weet of deze investeringen beloond zal gaan worden met een gewenst positief rendement. Wanneer je kiest voor passief inkomen, neem je dus risico tot een mogelijke vermindering of verlies van alle investeringen.

Je hebt zelf de vrijheid om te kiezen hoeveel je wil investeren. Dit kan dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Je kunt investeren in je eigen bedrijf of merk, maar ook door te beleggen in de financiële markt of vastgoed. Of allebei om je kansen en risico te spreiden.

Heb je nog geen inspiratie? Hier zijn 16 ideeën voor passieve inkomsten verdienmodellen die jij kunt starten.

Maar wanneer passief inkomen resulteert in inkomsten, kan jij als eigenaar van de passieve inkomstenbron financieel onafhankelijker leven en dus vrijere keuzes maken. Je wordt minder afhankelijk van de tijd en locatie door een passieve inkomstenbron.

Afhankelijk van je levensstandaard, kan passief inkomen jouw actieve inkomen vervangen. Door je levensstandaard te verlagen zou passief inkomen sneller en dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Door spaarzaam te leven houd je geld over om te investeren.

Wanneer je succesvol passief inkomen weet te genereren kun je tijd overhouden en dit spenderen waar je dit waardevol vindt. Voor jezelf, familie, vrienden, of ander (vrijwilligers)werk wat je leuk vindt. Ook kun je geld overhouden, waardoor je je levensstandaard kunt verhogen als je succesvol bent.

Let op: aan dit artikel kunnen geen rechten en garanties worden ontleend. De mate van succes is afhankelijk van verschillende factoren, waarop jij en wij geen invloed hebben.

Gerelateerde artikelen

Joël Repko is ondernemer, docent, en consultant. Hij schrijft en spreekt over marketing, ondernemerschap, technologie, media en de maatschappij.

Contact

Heb je een vraag, een voorstel, of wil je samenwerken? Neem contact met mij op!