Over Joel Repko Management

Joël Repko is de oprichter van Joel Repko Management. De onderneming geeft hem de vrijheid en onafhankelijkheid zijn inzichten te delen met de wereld.

In zijn blogs schrijft hij over zaken die hem opvallen op het gebied van media, economie, technologie en ondernemerschap.

Volg mij op sociale media

Mijn missie

Ik geloof in het collectief dat creatief, kritisch, en onafhankelijk denkt, deelt en handelt. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het leer- en kennisproces wordt de kracht van het netwerk versterkt.

Samen staan we sterk, omdat we meer competenties en connecties hebben. Hierdoor zijn wij in staat gedrags- en organisationele veranderingen door te voeren. 

Door open- en eerlijkheid intern en extern wordt het collectief uitgedaagd, geïnspireerd en gemotiveerd om resultaat te boeken richting verandering.

Het hebben van een volgbare missie is belangrijk om draagvlak te creëren voor verbetering en verandering. Want de onafhankelijke en creatieve geest wordt veelal uitgedaagd door een complexer wordende maatschappij. De maatschappij schreeuwt om kritische veranderingen.

De mens en organisaties vormen de maatschappij door hun denken en handelen. Daarbij kan de maatschappij onderverdeeld worden in verweven ecologische, politieke, economische, organisatorische, technologische en informatie systemen.

In het verleden werden systemen gedreven door geld, status, en macht. In de toekomst komt meer de nadruk op de positieve impact op mens, netwerk en milieu.

De systemen beïnvloeden in toenemende mate de complexiteit en onderlinge afhankelijkheden van de individuen in het netwerk. Tegelijkertijd wordt de complexiteit versterkt door technologische en informationele vooruitgang, alsmede internationalisering. Hierdoor is het voor veel organisaties lastig om actueel en relevant te blijven.

Bewustwording van de druk op deze systemen en toenemende complexiteit is belangrijk. Verbetering en (soms radicale) verandering is noodzakelijk om relevant en authentiek te blijven als individu en collectief. 

Ik geloof erin dat door relevant en authentiek te blijven bestaansrecht wordt geschept voor organisaties.

Organisaties moeten zich opnieuw uitvinden.

"Onafhankelijk, open en creatief denken als collectief vormen de basis voor verbetering en verandering van systemen. Door draagvlak te creëren kan verandering in werking worden gezet om bestaansrecht veilig te stellen."

Over Joël Repko

Joël Repko is ondernemer, docent en coach. Hij heeft een maatschappijkritische blik en is nieuwsgierig naar alles wat de mens en organisaties beweegt. 

In het dagelijks leven inspireert en motiveert hij studenten in hun leerproces. Daarnaast helpt hij verschillende organisaties bij het vormgeven van veranderingen, vaak in combinatie met technologie en innovatie. 

Naast doceren en zijn eigen onderneming is Joël co-owner van Propus. Een onderneming waarbij het ondersteunen van hulp- en crisisorganisaties met slimme software en advies centraal staat.

Joël heeft een brede algemene kennis en past dit toe vanuit een perspectief voor technologie, informatie, media, en marketing. Hij is op de hoogte van actuele veranderingen op het gebied van politiek, economie, media, bedrijfsleven, en psychologie.

Vanuit zijn brede interessegebied is hij in staat inzichten effectief om te zetten in strategieën hoe om te gaan met complexe veranderingen. 

Van huis uit is Joël Repko een bedrijfs- en informatiekundige. Hij heeft Bedrijfskunde MER gestudeerd bij Hogeschool Windesheim Zwolle. Inmiddels is hij werkzaam bij Hogeschool Windesheim Zwolle, waar hij verbonden is aan de opleiding Commerciële Economie. 

Daarnaast heeft hij bij Tilburg University de masters Strategic Management en Information Management afgerond. Tijdens zijn studies heeft hij praktisch en academisch onderzoek gedaan naar online marketing, strategische samenwerkingen, op het gebied van marketing, processen, technologie, en innovatie.

Contact

Heb je een vraag, een voorstel, of wil je samenwerken? Neem contact met mij op!